ร้าน จึงเคียงหมง

Coordinates
13.8158777778, 99.873775