โรงเรียนสอนตัดผมแก้ว

Coordinates
13.5351851, 99.8196052