อาคารจอดรถศูนย์การค้าประตูน้ำ

Category : Parking Stations

Coordinates
13.7504, 100.53945