อาคารจอดรถยนต์

Category : Parking Stations

Coordinates
13.70816, 100.75242