Submitted by monnapa@telein… on Wed, 03/31/2021 - 15:26
Image
8 วิธี การดูแลรักษาระบบหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรม
Body

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต้องการระบบหล่อลื่นเพื่อป้องกันการเกิดแรงเสียดทาน ความร้อนและการสึกหรอ อีกทั้งยังดูแลในเรื่องของความสะอาด และขจัดสิ่งสกปรกที่จะเป็นตัวนำพาหะเข้าสู่ระบบอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น การดูแลลูกค้าถือเป็นเรื่องที่สำคัญควบคู่ไปกับการขาย โดยคำนึงถึงเรื่องหลักความปลอดภัย และรวมไปถึงประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ที่สุด

เราจึงแนะนำ 8 วิธีการดูแลรักษาดังนี้

มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่1

1.    การจัดการสารหล่อลื่น

การจัดการเรื่องสารหล่อลื่นควรเริ่มที่การเปลี่ยนมุมมองขององค์กรต่อสารหล่อลื่น  เริ่ม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการจัดซื้อน้ำมัน  การเก็บน้ำมันอาจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่มักจะเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเช่นกัน  มีบ่อยครั้งที่ผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นเก็บน้ำมันหล่อลื่นไว้นอกอาคาร  หรือที่มีฝุ่น และความสกปรกมาก  น้ำมันเหล่านี้มีความเสี่ยงที่สิ่งสกปรกจะเล็ดลอดไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำมันหล่อลื่นเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า ที่ต้องดูแลเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  เริ่มตั้งแต่การดูแลเรื่อง การเก็บ การขนย้าย การนำไปใช้งาน  และบำรุงรักษาให้ถูกต้อง เพื่อให้มีอายุการใช้งานนานที่สุด

มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่2

2.    การป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่น

ให้ทำการล้างทำความสะอาดจุดต่อท่อน้ำมันทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันในระบบ ทั้งจากการติดตั้งระบบใหม่ หรือการที่มีอุปกรณ์ใดๆ เสียหายขึ้นในระหว่างการใช้งานการจัดส่ง และหมั่นตรวจสอบปริมาณของสารหล่อลื่น การกรองและการทำความสะอาดน้ำมันตามความต้องการตลอดจนการควบคุมการรั่วไหลตามมาตรฐานที่กำหนด

มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่3

3.    การตรวจสอบสารหล่อลื่นในเครื่องจักร

ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารหล่อลื่นในเรื่องระดับของสีน้ำมัน เช่น หากสีสารหล่อลื่นมีสีที่ขุ่น จะทำให้การหล่อลื่นลดประสิทธิภาพลงและอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรได้

มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่4

4.    การเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น

ควรเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นตามกำหนดที่ผู้ผลิตเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นชนิด ปริมาณของสารหล่อลื่น และมีการบันทึกเพื่ออ้างอิงต่อไป ตลอดจนต้องระมัดระวังมิให้เกิดการใช้ปะปนกับสารเคมีและสิ่งสกปรกอื่นๆอีกด้วย 

มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่5

5.    การทำความสะอาดหม้อกรองสารหล่อลื่น

หม้อกรองสารหล่อลื่น หม้อกรองอากาศ ต้องหมั่นล้างและเปลี่ยนตามกำหนดอย่างต่อเนื่องสภาพ ควรหมั่นปรับแต่งเครื่องจักรกลให้ถูกต้องเสมอ เช่น ตั้งศูนย์ปรับแต่งรอบการเผาไหม้ เป็นต้น

มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่6

6.     การดูแลน้ำมันหล่อลื่นและจารบี

ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดด ฝน และสภาวะแปรปรวนของอากาศต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดการสึกหรอ อาทิเช่น สนิม น้ำมันก็จะเกิดการปนเปื้อนจากสารของสนิม จะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำมันลดลง ควรเก็บไว้ในในโรงที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกได้ดี อีกทั้งทำป้ายจัดหมวดหมู่เพื่อป้องกันการนำสินค้าไปใช้ผิด ควรทำความสะอาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการลื่นล้มและเกิดไฟไหม้ ทั้งนี้อย่าลืมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีที่ไฟไหม้

7.    การดูแลระบบหล่อลื่นโซ่และสายพานลำเลียง

ควรใช้แปรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือระบบทำความสะอาดล้อขับ จะทำให้ระบบโซ่ลำเลียงของท่านมีความสะอาดอยู่เสมอทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดในขณะเดียวกันจะช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย 

8.    การดูแลปั้มจ่ายสารหล่อลื่นในเครื่องจักร

ควรตรวจสอบแรงดันที่ปั้มทำงาน แหล่งพลังงานต้นกำลัง และความสะอาดของสารหล่อลื่น ก่อนนำเข้าปั้มทุกครั้งเพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มทุกเครื่อง ควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือทุกๆ1ปีตามการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ

 

ดังนั้น เราได้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆของระบบหล่อลื่น ว่าเป็นระบบที่ลดความเสียหายของเครื่องจักรได้ดี และทันสมัย รวมไปถึงรื่องความปลอดภัย เราจึงแนะนำ บริษัท มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย อุปกรณ์และระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ ในเครื่องจักรกล, ยานขนส่ง, เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบเติมเชื้อเพลิง และ ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอย่างรวดเร็ว ในเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ ตลอดไปจนถึงรถไฟและเรือขนส่งต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมระดับมืออาชีพ 
             
               

 

บริษัท มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน : 19/63 หมู่3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 08-3707-1279, 0-2902-1251-2
อีเมล :millennium@anet.net.th, rthaworn@truemail.com
LINE ID : millenniumtech
เว็บไซต์ : https://millenniumtech.yellowpages.co.th/ , https://millenniumtech.co.th/