Business Type

สินค้าของทางบริษัท มีทั้งแบบที่บริษัทมีอยู่แล้ว และ ผลิตตามแบบที่สั่ง แบบที่ทางบริษัทมีอยู่แล้วเช่น ตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ (สุนัข/ช้าง/แมว/กระต่าย เป็นต้น) ตุ๊กตาคน (เด็ก/เณร/ตำรวจ/ทหาร เป็นต้น) หรือหากมีแบบมาให้(เป็นภาพ หรือเป็นต้นแบบ) ทางบริษัทก็จะทำการตีราคา ปรุ๊ฟแบบ และดำเดินการผลิต ส่งตามวันที่กำหนด