Business Type

สอนโยคะเพื่อสุขภาพ

ณิชาโยคะ (Nicha Yoga) เป็นโยคะสตูดิโอสมบูรณ์แบบที่สุดของนนทบุรี เรามีการสอน โยคะในสไตส์ที่หลากหลาย เพื่อจะให้สมาชิกได้เลือกที่จะฝึก ในสไตส์ที่ตัวเองชอบ แต่จุดมุ่งหมายก็ยังคงเน้นการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของร่างกายและจิตใจ บรรยากาศของณิชาโยคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เพราะเราอยากจะเห็น

สอนโยคะ

สอนนวดโยคะและบริการนวดโยคะ

สอนโยคะ

โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม โยคะสำหรับสตรีมีครรภ์ โยคะสำหรับเด็ก โยคะบำบัดโรค ผลิตครูสอนโยคะและเป็นโรงเรียนที่ได้รับใบอนุญาติกับกระทรวงศึกษาธิการ

โยคะเพื่อสุขภาพ (โครงการของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ)

สอนโยคะ