Business Type

ค้าเคมีภัณฑ์ เครื่องอะไหล่ เครื่องมือในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการพิมพ์

ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ,ขอบยางยืด

นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ประกอบอุตสาหกรรมสิ่งทอ วัสดุอุปกรณ์เสื้อผ้า เกี่ยวกับ เชือก Accessory ประกอบกับตัวเสื้อผ้าและอุปกรณ์การกีฬาทุกชนิด

ผิลตผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น

ผลิตสิ่งทอจากเครื่องทอไร้กระสวย

ผลิตสิ่งทอ