Business Type

เครื่องเสียงแยกชิ้น เครื่องเสียง hi-end, เพาเวอร์แอมป์ ปรีแอมป์ อินทิเกรทแอมป์ รีซีฟเวอร์, เทิร์นเทเบิล, อีควอไลเซอร์, สายสัญญาณ, เอวี รีซีฟเวอร์, มิกเซอร, เครื่องเสียงชุดเล็ก มินิคอมโป ไมโครคอมโป เครื่องขยายเสียง ลำโพงไฮเอนด์ เครื่องเล่นบลูเรย์ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพ slr, กล้องวีดีโอ, เครื่องเล่นดีวีดี

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัวแทนจำหน่ายจอ LCD, Service apartment.

เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น โทรทัศน์

ทำรายการสารคดี ,รายการโทรทัศน์ ,ออแกนไนซ์เซอร์