Business Type

ปูนสำเร็จรูป ตราสิงห์ ปูนฉาบสิงห์ ปูนฉาบ ชนิดละเอียด สำหรับอิฐทั่วไป 1m ถุงเขียว ปูนฉาบมอร์ต้าชนิดละเอียดตราสิงห์ ใช้ได้กับงานฉาบอิฐมอญ , อิฐบล็อกทุกประเภท ผิวหน้าปูนฉาบมีความละเอียดเป็นพิเศษ ทนทาน ฉาบง่ายลื่นมือ ปูนฉาบตราสิงห์ 1m น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ช่วยให้การขนย้ายสะดวก ทำงานง่าย

ปูนซีเมนต์

ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ปูนสำเร็จรูป

ขายปูนสำเร็จรูปCPAC

ปูนซีเมนต์

ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตแห้ง

ผลิตปูนฉาบ

ผลิตปูนฉาบ, ปูนสำเร็จรูป, ปูนขาวบดละเอียด, ปูนก่อ

ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว