Business Type

Center of heavy machines for construction, Factery and agricuiture Excavator, Wheet loader, roller, grader, aspnalt finisher, crane bulldozer

ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักฉางหลิน รถขุด รถตัก รถตักหน้า-ขุดหลัง รถเกรด รถดัน รถแทรคเตอร์ รถบด รถเครน รถปูยาง

บริการรับเหมารถแม็คโค

รับเหมาก่อสร้าง

รถขุดดิน

ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักฉางหลิน รถขุด รถตัก รถตักหน้า-ขุดหลัง รถเกรด รถดัน รถแทรคเตอร์ รถบด รถเครน รถปูยาง

จำหน่ายรถแม็คโคร

จำหน่าย รถขุด, รถตัก, รถแทรคเตอร์ และอะไหล่เก่า หัวเจาะ

บริการ รถขุดดิน เจาะ ขุดสระ ถมดิน ทำถนน งานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย มีหกล้อ