Business Type

จำหน่ายแคคตัสหลากหลายสายพันธุ์ แคคตัส กระบองเพชร ยิมโนเพาะเมล็ด บริการจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แคคตัส กระบองเพชร ยิมโนเพาะเมล็ด เมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผ่านช่องทางออนไลน์ จำหน่ายดินเพาะเมล็ด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เมล็ดพันธ์ปาล์มน้ำมัน ลูกผสม โกลด์เด้นเทเนอร่า ให้ผลผลิตสูง และปรับตัวต่อสภาพฤดูแล้งนาน 90 วัน มาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรไทย

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกตราช้าง หลายสายพันธุ์ เช่น กข.41, กข.47, กข.29, พิษณุโลก 2, เพชรบุรี 1, กข.31, สุพรรณบุรี 1

ศูนย์รวมเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร อาหารเสริม ปุ๋ยน้ำ สำหรับพืชคุณภาพ ขายปลีก ขายส่ง ราคาถูก พร้อมบริการจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ถั่ว ข้าวโพด อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์โรงเรือน ถาดหลุม วัสดุปลูก อาหารพืช อาการเห็ด ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช ต้นกล้าพันธุ์ดี สารกำจัดแมลงชีวภาพ ผักและผลไม้สด

ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาคุมหญ้า ยาโรคราพืช อาหารเสริม ถังพ่นยา, ข้าวโพด n.k, เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋, เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ n.k, ยาฆ่าหญ้า, กรัมม๊อกโซน, ไกลโฟเสต, โนมินี่, ยาฆ่าหญ้า ดี-เด่น, สิงห์โฟกัส

ยู เอ็ม เกษตร จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผักสวนครัวทุกชนิด เรามีสินค้าหลากหลาย แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย มารวมอยู่ที่นี่ รับสั่งออร์เดอร์สินค้า Online ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโทรสอบถามได้โดยตรง ที่เบอร์ Hotline : 08-1884-5003