Business Type

Schools - Nursery & Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลบวร โคราช จัดสอนเด็กเตรียมอนุบาลตั้งแต่ 2 ขวบ ไปจนถึงอนุบาล 1, อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 ช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระในการให้ความรู้วิชาและการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กที่เป็นก้าวสำคัญก้าวแรก ๆ ของลูกรักให้มีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปในชีวิตในสังคมและการเรียนการศึกษาในวันข้างหน้า

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ สถานศึกษาและเลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครูและพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ สถานศึกษา และ เลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครู และพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

โรงเรียนอนุบาล รังสิมา และเนอสเซอรี่ สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการหา โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาให้กับบุตรหลาน ย่าน สุขสวัสดิ์, จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ, พระราม2, บางขุนเทียน, บางคอแหลม, บางปะกอก, บางบอน เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ และเลี้ยงดูเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ 1ขวบ 8เดือน จนถึง 6ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก

โรงเรียนอนุบาล รังสิมา และเนอสเซอรี่ สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการหา โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาให้กับบุตรหลาน ย่าน สุขสวัสดิ์, จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ, พระราม2, บางขุนเทียน, บางคอแหลม, บางปะกอก, บางบอน เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ และเลี้ยงดูเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ 1ขวบ 8เดือน จนถึง 6ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก

โรงเรียนกุมุทมาส เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ใส่ใจพัฒนาการของเด็ก ที่มุ่งความสำเร็จในอนาคต เน้นการเรียนเป็นแนว active learning พร้อมหลักสูตร english program หลักสูตรเคมบริดจ์ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยครูประจำชาวฟิลิปปินส์ เราฝึกฝนให้เด็กมีกระบวนการจัดการแนวสร้างสรรค์ทางปัญญา

International Kindergarten School And Teaching Primary StudentsInternational and Japanese programs for children, age 2-6 years old

Sasanee Kidergarten & Nursry Age 2-6 years

Sasanee Kidergarten & Nursry Age 2-6 years