Business Type

sand blasting, steel grit / blast grit, garnet blasting, steel shot abrasive blasting, sandblasting remove oil stains. the professional sandblasting specialist specialized equipment and tools.

x-30, rlm, pangborn replacement parts are safe to replace the old ones that need to be replaced, and to replace the worn ones. there are items ready to deliver, no wasting time, have to wait. reduces costs and costs for sandblasting machine repairs reduce the loss of waiting for sandblasting machine

บริษัท บีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (1989) จำกัดโรงงานพ่นทราย ย่านลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี รับยิงทราย กำจัดสนิมบนผิวโลหะ ขจัดคราบสนิมคราบไคลสกปรกฝังแน่น พ่นทรายลอกสีเก่า พื้นผิวเหล็กและโลหะสะอาด ทั้งจุดเชื่อมต่อรวมถึงซอกมุมในที่ทำความสะอาดยาก เตรียมพื้นผิวโลหะทำความสะอาดและเคลือบผิว พ่นสีกันสนิมและพ่นสีทับหน้าตามสเปค

ANODIEED, ALUMITE, HAIRLINE, POLISHING, SANDBLASTING

Sandblasting Equip & Supls

sandblast and painting steel structure, fuel - storage tank, water tank, concrete tank, part etc.

โรงงานพ่นทรายชลบุรี Sand blasting Chonburi รับยิงทรายเหล็ก ยิงทรายซิงค์ ยิงทรายอลูมิเนียม-อัลลอย ยิงทรายสแตนเลส และยิงทรายผิวกระจกทุกขนาด รับยิงทรายชิ้นงานฉีดซิงค์-ฉีดอลูมิเนียม พ่นทรายขัดผิวโลหะ ลบครีบลบสแครปชิ้นงานฉีดไดคาสติ้ง รับงานยิงทรายจำนวนมากจากโรงงานฉีดซิงค์-ฉีดอลูมิเนียม พร้อมรับทำสีจบในที่เดียว

sandblast and painting steel structure, fuel - storage tank, water tank, concrete tank, part etc.

รับเหมาพ่นทราย ขัดผิวโลหะ ยิงทรายขัดสนิม ลอกสีเก่า เตรียมผิวโลหะก่อนการทำสี หรือพ่นสี ทั้งงาน indoor และงาน outdoor สำหรับ โครงสร้างเหล็ก ถังเหล็กขนาดใหญ่ ถังเก็บน้ำมัน ถังรถบรรทุก แชสซีรถบรรทุก คัสซีรถบรรทุก หางรถพ่วง พร้อมบริการพ่นสี พ่นเคลือบกันสนิม พ่นขัดสีเก่าออก พ่นขัดหยาบผิวคอนกรีตก่อนทำสี บริการพ่นทราย

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องพ่นทราย , ทรายพ่นโลหะ , ทรายพ่นกระจก , ทรายพ่นหิน, กระจกสีสเตนกลาส, กระจกสเตนกลาส, สเตนกลาส, นำเข้ากระจกสีสเตนกลาส, อุปกรณ์สเตนกลาส, กระจกตกแต่งอาคาร, เฟอร์นิเจอร์, กระจกสวยงาม, งานศิปละกระจก, กระจกสี