Business Type

จำหน่ายน้ำยาเคมีกันรั่วซึม กาวยาแนว น้ำยาทำความสะอาดเครื่องจักรต่างๆ กาวต่างๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และบริการ งานเคลือบเพื่อป้องกันและซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีต, ป้องกันการรั่วซึม และเคลือบไฟเบอร์กลาส

จำหน่ายและนำเข้าน้ำยาหล่อเย็นสำหรับงานตัดโลหะ น้ำยาป้องกันสนิม และน้ำยากันสนิมทั่วไปชนิดสเปรย์

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

ผลิต จำหน่าย น้ำยากันสนิม เทปกระดาษกาว

ตัวแทนจำหน่ายน้ำยากันสนิม ล้างสนิม เคลือบ

น้ำยากันสนิม