Business Type

photocopying shop, express development, digital printing job, black and white, a3 - a4, copying a large quantity of documents, including arrangement of pages, staples, cover various forms copy report copy research results academic transcription photocopying various manuals urgent job, waiting to receive

Our Technical Center is the Toyota's forth Research & Development center outside Japan.

รับปรึกษาด้านการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ แบบสอบถาม "มาที่เดียว มีบริการครบ จบชัวร์"

LMC Automotive เป็นกลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกที่มีการจัดตั้งและมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร ที่ให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

องค์กรพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มีโรงการภาคสยามเพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยแพร่ข้อมูล ตอดจนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิจัยการตลาดในประเทศและโลก

หน่วยงานภายใต้การดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างงานวิจัยสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา

บริการเกี่ยวกับด้านการวิจัยโครงการต่างๆ

วิจัยการตลาด