Business Type

เอเอ เมทเทิลสแคร็ป รับซื้อ ขายเศษเหล็ก เหล็กมือ2 รับซื้อเศษโลหะ รับซื้อโลหะทุกประเภท เศษคาร์ไบด์ เศษไฮสปีด SKD11, SKD61, รับซื้อทองเหล็ก, รับซื้อทองแดง, เศษเหล็ก เศษเหล็กปั๊ม รับซื้อเศษสแตนเลส รับซื้อขี้กลึงอลูมิเนียม รับซื้อแร่แมงกานีส และแร่อื่นๆ รับซื้อสินค้ามือสอง รับซื้อเหล็กเกรดB(เหล็กมือสอง

รีไซด์พลาสติก

รับซื้อขายขยะรีไซเคิลทุกประเภท

คัดแยกวัสดุที่ใช้แล้ว อัดเศษโลหะ เศษกระดาษ พลาสติกไส้กรองน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า ล้างถังบรรจุสารเคมี, รับซื้อน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว กำจัดกากอุตสาหกรรม

รีไซเคิลขยะอีเล็คโทรนิคส์ เช่น ไอซี, ทรานซิสเอตร์และไดโอต

อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์-โลหะมีค่านำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

เทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นนํ้ามัน