Business Type

วิทยุกระจายเสียง

สถานีวิทยุกระจายเสียง กระจายเสียงออกอากาศ 24 ชั่วโมง โฆษณาประชาสัมพันธ์, ทำสปอร์ตรายการวิทยุ, รับโฆษณาทุกชนิด

กสทช. ให้บริการประชาชนและหน่วยราชการ การขอใบอนุญาต วิทยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม กสทช ให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียน มีข้อเสนอแนะ โทรฟรี คอลเซ็นเตอร์ โทร 1200

ให้บริการกิจการวิทยุ เช่น วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ กิจการกระจายเสียงระบบ FM  AM กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ การทดสอบมาตรฐานเทคนิควิทยุคมนาคม

ขายโฆษณา

ให้บริการสถานีวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจ จังหวัดเชียงราย

บริการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุ