Business Type

work, spray painting, hammer pattern powder coating - baking paint

remarks : must not be used for class c fire (life electrical equipment).

จำหน่ายเครื่องมือทดสอบสี เครื่องพิมพ์

จำหน่ายสี, อุปกรณ์ทาสี

โรงผลิตเม็ดสีพลาสติก

จำหน่ายสีสำหรับผสมเม็ดสีพลาสติก

ผลิตสีสำหรับงานพลาสติก

รับจ้างทำหูถังสี

ผลิตเครื่องผสมสี, ซ่อมบำรุงเครื่องขัดสี