Business Type

ศูนย์บริการตรวจเลือด

จำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์

จำหน่ายน้ำยาห้องแลป, น้ำยาตรวจเบาหวาน

ยาแผนปัจจุบัน