Business Type

ผลิตและจำหน่ายน้ำพริกเผา, น้ำพริกแมงดา, กุนเชียง

ผู้นำเข้าและจำหน่ายสีปาปริก้าจากอินเดีย,จำหน่ายวัตถุดิบปรุงแต่งอาหารทุกชนิด

Sources 40 types with Dilivery ex: Oyster Source, Ketchup, Chilli Source, Teriyaki

น้ำดื่มหยดทิพย์

บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด ผู้ผลิตสารให้ความหวานจากธรรมชาติคุณภาพสูง 

เครื่องปรุงอาหาร

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในการผลิตอาหาร