Business Type

certificate issued by professional mechanical engineers training service to provide knowledge about elevators, escalators, ramps, escalators, off-site by more than 20 years of elevator escalator, elevator, escalator, and elevator technicians and technicians.

Sale, Installation and maintenance of Otis elevators, escalator, moving walkways and shuttle systems.

 elevator machine room no elevator machine room, etc.  • go on automatic escalator (koyo escalator), and the automatic sliding moscow (koyo moving walks) to design and install.

บริการติดตั้งลิฟต์ ประเภทต่างๆ บริการซ่อมลิฟต์ ปรับปรุงลิฟต์ และบริการรื้อย้ายลิฟต์ทั่วประเทศ   รับติดตั้งลิฟต์โดยสาร passenger lift ลิฟต์อาคาร ลิฟต์อพาร์ตเมนต์-คอนโด ลิฟต์โรงแรม ลิฟต์อาคารสำนักงาน ลิฟต์โรงพยาบาล-ย้ายเตียงคนไข้ bed elevator ลิฟต์ส่งเอกสาร ลิฟต์ส่งอาหารโรงแรมภัตตาคาร

manufacture and sell all types of elevator and escalator including installation, modernization, repair and maintenance of elevators and escalators. please see details at www.asia-schneider.com (for all types of lift/escalator) and www.liftvilla.com (for only home lift) we have associated company,

ลิฟท์บ้าน ลิฟท์ไฮดรอลิคส์ elevator ซ่อมลิฟท์ รอกมิตซูบิชิ บริการแก้ไขปัญหาทุกชนิดที่เกี่ยวกับลิฟท์ บริการให้คำปรึกษาปัญหาลิฟท์ทุกชนิด

รับซ่อมลิฟต์ รับซ่อมบันไดเลื่อน ทางด้านแมคคานิกส์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รับ Over Hual ทางด้านแมคคานิกส์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงงาน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งสินค้า ลิฟต์ส่งเอกสาร ลิฟต์บรรทุกรถยนต์ ลิฟต์ส่งอาหาร ซ่อมลิฟต์ เปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ เปลี่ยนชุดควบคุม ชุดคอนโทรลลิฟท์ ประตูลิฟท์ ตู้ลิฟท์โดยสาร ย้ายลิฟต์ รีโนเวทลิฟท์โดยสารให้ดูใหม่ จำหน่ายรอกไฟฟ้า และอุปกรณ์ เครนไฟฟ้า 0.5-100 tons ระบบเครนแบบรางเลื่อน

จำหน่ายรอกไฟฟ้าจากต่างประเทศ ขนาด 0.5-50 ตัน รอกโซ่ไฟฟ้าและมือสาว รอก รอกโซ่ รอกวิ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครน ทั้งสายยก (vct.) และสายแบน (flat cable) อุปกรณ์สำหรับโซ่ โซ่สลิง โซ่สำหรับรอกฟ้า รอกยกของ สลิงยกของ รอกมือสาว รอกโยกโซ่ รอกโซ่ลม ชุดขับสะพานเครน พร้อมอะไหล่แท้ทุกชิ้น นอกจากนี้เรายังออกแบบติดตั้งระบบ