Business Type

ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนานวัตกรรม ระบบอัตโนมัติสำหรับสุตสาหกรรม และอุปกรณ์การตรวจสอบ รวมจนถึงเครื่องอ่านบาร์โค้ด เลเซอร์มาร์กเกอร์ ระบบวิชัน เครื่องมือวัด ไมโครสโคป เซนเซอร์ และเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

Authorized dealer, Importer, wholesaler retailer Electrical and Electronics Equipment,included tools and equipments in these field.

เครื่องมือสำรวจ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือสำรวจ (surveying instruments), กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ วัดระยะทางได้ (total station), อุปกรณ์สำรวจ เช่น กล้องวัดระดับ (auto level), กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ (digital electronic theodolite), กล้องแนว (theodolite), กล้องวัดมุม (total station) มีสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาตลอดทั้งปี

จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยในการ บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครืองมือด้านสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

จำหน่าย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์ รับออกแบบผลิตชุดฝึก,ชุดทดลอง, โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์

นำเข้าอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์

อุปกรณ์เครื่องวัดอิเล็คทรอนิคด้านสือสาร