Business Type

all structure demolition, reclamed materials, rental backhoe with hydrolic breaker.

construction work get scaffold design, installation and dismantling scaffolding with safety standards contract for steel work assembling for steel structure work follow the sample according to customer's drawing building demolition, building demolition, steel structure demolition, factory demolition

บริการรื้อถอนตัวตึกตัวอาคาร

รับซื้อโครงสร้าง รับซื้ออาคาร รับซื้อโรงงาน รับซื้อบ้านไม้เก่าทุกชนิด รับทุบตึก ทุบสะพาน อาคารทุกชนิด รับปรึกษาวางแผนรื้อถอนฟรี งานฐานราก คานคอดิน รับประมูลงานโครงสร้าง งานเหล็กต่าง ๆ พื้นลาน ตอหม้อ เคลียร์พื้นที่หน้าไซด์งาน รับขนดิน อิฐหักและรับถมที่, ให้เช่ารถเแม็คโคร PC 40, 60, 120, 200 ติดหัวเจาะ

รับทุบตึก,รื้อถอนอาคาร, รื้อสะพาน, รื้อโรงงาน, รื้อโกดัง, รื้อสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด, งานรื้อ ย้าย สิ่งปลูกสร้างทุบตึก ทุบอาคารปรับเคลียร์ริ่งหน้าดิน ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออก ปรับพื้นที่ รับประกันความพอใจราคาเป็นกันเอง, รับบริการรื้อถอน, รับซื้อบ้านไม้เก่า, รื้อถอน, รื้อถอนอาคาร, รับซื้อบ้านไม้เก่า โกดังไม้-เหล็ก

งานทุบตึกทุกประเภท ทุบตึกเล็กทุบตึกใหญ่ต้องยกให้เรา ปิยะมิตรกรุ๊ป ผู้ชำนาญงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะ เราคือบริษัทรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างชั้นนำของประเทศไทย รับเหมาทุบตึกสำนักงาน ทุบบ้าน ทุบอาคาร รื้อถอนภายในห้างสรรพสินค้า รื้อถอนโกดัง ซ่อมบำรุงหรือจะให้ปรับสภาพอาคารที่มีขนาดใหญ่ เรามีเครื่องมือ รถบรรทุกและแรงงานเก็บกวาดซากอิฐซากปูน

บริการรื้อถอน ทุบตึก อาคาร สิ่งก่อสร้างทุกชนิด

รื้อถอนอาคาร, รื้อถอน, ทุบตึก, รื้อถอนบ้าน, รื้อถอนโรงงาน, รื้อถอนสำนักงาน, รื้อถอนฐานราก, รื้อถอนห้องแถว, รื้อถอนโครงสร้างเหล็ก, รื้อถอน ปทุมธานี, รื้อถอน กทม, รื้อถอน นนทบุรี, รื้อถอน สมุทรปราการ, รื้อถอน อยุธยา, รื้อถอน ชลบุรี, รื้อถอน สระบุรี, รับรื้อถอน, งานรื้อถอน, บริการรื้อถอน, รับรื้อถอนอาคาร

All Structure Demolition, Reclamed Materials, Rental Backhoe with hydrolic breaker.