Business Type

สำนักงานใหม่ เชิงสะพานลอยข้ามแยก สวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ใกล้กับโครงการปาล์มสปริงคันทรีโฮม มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วไป และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ

ข้อมูลการค้า

ดูแลธุรกิจของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นองค์กรภาคเอกชน

ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจการค้าภาคเอกชนในจังหวัดสกลนคร

องค์กรภาคเอกชนที่ดูแลผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น

การค้าต่างประเทศ บริการจัดประชุมสัมมนา

ข้อมูลให้สมาชิกการค้า

หอการค้าพาณิชย์