Business Type

แพทย์แผนจีนรักษาโรคด้วยการฝังเข็มและยาจีน

คลินิคแพทย์แผนจีน บริการฝั่งเข็มเพื่อการรักษาโรค

คลีนิกแพทย์แผนจีน บริการ ฝังเข็ม และยาสมุนไพร ครอบแก้ว รมยา ทุยหนา/นวดแก้อาการ ตรวจแมะโดยแพทย์ที่มีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

คลินิคฝังเข็มและตรวจโรคทั่วไป

Acupuncture & Auriculotherapy treatment by medical acupuncture specialist, Please make appointment in advance.

การฝังเข็มเพื่อยกกระชับ และฟื้นฟูสภาพผิวหน้า บริการฝังเข็มเพื่อยกกระชับใบหน้า โปรแกรมลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน ส่งเสริมสุขภาพ

คลินิกการแพทย์แผนโบราณ และการแพทย์ฝังเข็ม

ฝังเข็ม นวด ยาสมุนไพรไทย-จีน

ฝังเข็ม คลีนิกโบราณ CTM doctor

คลินิคหมดฝังเข็ม ดูแลสุขภาพ และนวดเพื่อสุขภาพ