Business Type

แผ่นพลาสติก PVC

ผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่ทำ ด้วย พลาสติก

เม็ดพลาสติก

เม็ดพลาสติก

ผลิตสายไฟและแถบพลาสติกเคลือบกาว

นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก

หลอมพลาสติก

ชิ้นส่วนพลาสติกและอัดชิ้นงานหรือการขึ้นรูปทรงแบบต่างๆ