Business Type

จำหน่ายยารักษาสัตว์ รับรักษาสัตว์ เป็นคลินิก, ขายยา, สัตว์ทุกชนิด

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, เวชภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์, ยาฆ่าเชื้อโรค, วัสดุเสื้อผ้ากำจัดโรคไข้หวัดนก, หน้ากาก, ถุงมือ, รองเท้า, เครื่องพ่นยา, และจัดหาสินค้าทุกชนิดตามสั่ง