Business Type

ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นในการตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำ ดิน สารเคมีตกค้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดสอบพิเศษต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย คือหัวใจสำคัญที่เราถือเป็นความภาคภูมิใจที่จะมอบให้ลูกค้าทุกท่าน   ชุดตรวจสอบ (test kit

ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์ เคมีสำหรับอาหารและอาหาร เคมีสำหรับเครื่องสำอาง

สะดืออ่างและตัวดักกลิ่น ตัวดักตะกอน ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊สสำหรับโต๊ะปฏิบัติการ, laboratory fitting แผ่น top สำหรับโต๊ะปฏิบัติการ, แผ่นปูโต๊ะอีพ็อกซี่ epoxy work top, แผ่นคอมแพ็ค compact laminate work top, phenolic resin work top, sirena work top, โถดูดความชื้น, ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ, auto desiccators, dry cabinet, เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องแลป

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

จำหน่าย ซ่อม ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปในห้องแล็บและงานควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เช่น เครื่องชั่ง ตู้อบ เตาเผา อ่างควบคุมอุณหภูมิ รับแก้ไขดัดแปลง(Modify)ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่นระบบควบคุมความเร็ว รับซ่อม จำหน่าย งานโมดิฟาย

เครื่องชั่งในห้องแลป เครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องชั่งทุกประเภทในอุตสาหกรรม สินค้าทุกตัวได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ วิเคราะห์ของเหลวแบบออนไลน์ - pH/ORP, C02 Analyzer - Conductivity Resistivity - Oxygen Gas, Dissolved Oxygen INGOLD/THORNTON - Turbidity

บริษัท อาศรม จำกัด โทร 0-2970-3640-3 ตัวแทนจำหน่าย ขายส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและเครื่องใช้ห้องแล็บ เครื่องมือห้องทดลอง เครื่องมือวัด อุปกรณ์บันทึก เครื่องควบคุม เคมีภัณฑ์ เครื่องวัดทดสอบทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์ในห้องแล็ป อุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา TAKEMURA