Business Type

ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลพร้อมอะไหล่นำเข้าจากประเทศไต้หวัน เครื่องกลึงไฮสปีด เครื่องกลึง cnc, เครื่องกัดมิลลิ่ง cnc, เครื่องเจาะ, เครื่องเจาะรัศมี, เครื่องเจียรกลม เครื่องเจียรราบ เจียรรูใน, เครื่องไวร์คัท edm   จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง ไต้หวัน เครื่องมิลลิ่งแนวตั้ง เครื่องกัดแนวตั้ง

Robotics สำหรับงานในกระบวนการผลิต งานซ่อมทางอุตสาหกรรม แขนกลโรโบติกส์เคลื่อนที่ 6 ทิศทาง รุ่น R175/ 6-axis robot arm แขนกลโรโบติกส์เคลื่อนที่ 6 ทิศทาง รุ่น R12 6-asis robot arm แขนกลโรโบติกส์เคลื่อนที่ 5 ทิศทาง รุ่น R12 5-asis robot arm จำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับช่างเชื่อมเลเซอร์

รับผลิต-ออกแบบ สร้างเครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เครื่อง automation, refurbish ไฮดรอลิค ไฮโดลิค ไฮโดลิก ไฮดรอลิก อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิค นิวเมติก เครื่องจักรงานอุตสาหกรรม ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับทำเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับแก้ไขระบบไฟฟ้า plc ตู้ควบคุมไฟฟ้า รับสร้างเครื่องจักร รับออกแบบ-ซ่อม-ปรับปรุงและจำหน่าย

vacuum pump lifting devices vacuum conveyor anti-static blow-off spot cooling industry vibrator industry wheel pneumatic components-fitting, tube, flex hose, gauge, etc.

จำหน่าย ให้เช่า และซ่อมบำรุงลิฟท์กระเช้า boom lift, scissor lift และ personal lift  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการช่วยยกบุคคลขึ้น ทางานบนที่สูง ได้อย่างปลอดภัย มีเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยลิฟท์กระเช้า (ปจ. 2) งานกระเช้าติดรถบรรทุก   ภายใต้แบรนด์ jinwoo smc เป็นกระเช้าไฟฟ้าผลิตที่ประเทศเกาหลีซี่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยกระเช้าไฟฟ้ามีความสูงตั้งแต่

บริษัท เอสทีเอส ซิสเต็มส์ คอนโทรล จำกัด เราให้บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานทั้งระบบ ตั้งแต่ออกแบบงานไฟฟ้า ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขอขยายเขต ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังห้องควบคุมไฟฟ้า งานแสงสว่างภายใน และภายนอกอาคาร งานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร

บริการ ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องจักรกล ติดตั้งเครื่องจักรกล รับโยกย้ายเครื่องจักร และ สร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ใหม่แล้ว เรายังสามารถ สร้างเครื่องจักรกล ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรอัตโนมัติ, ระบบควบคุมอัตโนมัติ ผลิตเครื่องจักรกล ตามแบบ ดัดแปลง โครงสร้างเครื่องจักร เพิ่มเติม

เคพีเทค โซลูชั่น ออกแบบสร้าง ผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และบริการซ่อมบำรุง ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องจักร ทั้งกระบวนการรองรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษา โดยทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี   งานออกแบบผลิตสายการผลิตและการเคลื่อนย้ายวัตถุ

- บริการฝึกอบรมปั้นจั่น (เครน) ทุกชนิด, รถยก (Fork-Lift), รถกระเช้า, ลิฟท์ - บริการตรวจสอบ ทดสอบ (Test Load) เครน, รถยก, ลิฟท์, รถกระเช้าตามกฎหมาย อบรมรถกระเช้าไฟฟ้า, อบรมเครน, ปั้นจั่น, อบรมรถยก, ตรวจสอบรถยก, ทดสอบทาวเวอร์เครน, อบรมทาวเวอร์เครน, อบรมรถ X-Lift

อบรม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมด้านระบบงานเครน ด้านเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักร