Business Type

แรง ต่ำ ทั่วไป , ระบบ ไฟฟ้า แรงต่ำ , ระบบ สายส่ง ไฟฟ้า แรงสูง เชียงใหม่ , ระบบ ไฟฟ้า แรงสูง 78 , การ ออกแบบ ระบบ ไฟฟ้า แรงสูง , ติด ตั้ง ระบบ ไฟฟ้า , ระบบ กราวด์ ไฟฟ้า แรงสูง เชียงใหม่ , ระบบ ส่ง จ่าย ไฟฟ้า แรง สูง เชียงใหม่ , ระบบไฟฟ้าโรงแรม เชียงใหม่ , ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาล , ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, รับให้คำปรึกษา, ออกแบบเขียนแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ำ, หม้อแปลง พร้อมบริการตรวจเช็ค, บำรุงรักษาหม้อแปลง, รับซื้อ-ขาย หม้อแปลงใหม่เก่าทุกยี่ห้อ, จำหน่ายเครน 2-5 ตัน พร้อมบริการติดตั้ง และรถเฮีย

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ ทุกชนิด สินค้าซื้อมา-ขายไป

รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ

ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมยเครื่องมือวัด (Test Measurement), วิทยุติดต่อภาคพื้นดินสู่อากาศ (Ground to Air Radio), อุปกรณ์นำร่อง (Radio Navigation System), อุปกรณ์ควบคุมเครื่องมือสื่อสารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Voice Switching), อุปกรณ์ตรวจระดับมลภาวะ ทางเสียง

รับติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสุง

รับออกแบบ ควบคุม และติดตั้งระบบไฟฟ้า และจำหน่ายอุปกรณ์