Business Type

เสื้อถักกันหนาว

ทอผ้าสกรีนทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายผ้าขาวม้าบ้านไร่,รับทอผ้าพื้นเมืองและรับสั่งทอผ้าทุกชนิดตามความต้องการ,ผ้าขาวม้าเชียงใหม่,ผ้าขาวม้าไส้ปลาไหล

ทอผ้า Canvass และผลิตสินค้าทำจากผ้า Canvass ทุกชนิด

ประกอบกิจการทอผ้าชนิดต่างๆ

ผลิตผ้าผืน, สิ่งทอ

ปั่นเส้นด้าย ทอผ้า