Business Type

รับทำประตู หน้าต่างเหล็กดัด ประตูม้วน ประตูยืด รับทำโครงหลังคาเหล็ก กันสาดอลูมิเนียม รับทำมุ้งลวด รับทำโครงหลังคาโพลี่คาร์บอเน็ต เมทัลชีท งานสแตนเลส รับทำ-พร้อมติดตั้งงานเหล็กทุกชนิด ในราคาเป็นกันเอง

Offer complete line of wooden shutters; services start from designing, manufacturing, installing, and also provides after sales service.

ผลิตและจำหน่ายรั้ว ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานเดียว ประตูบานคู่ หน้าต่างบานกระทุ้ง อะลูมิเนียม

อุปกรณ์เปิด-ปิด หน้าต่างโดยไม่ต้องเปิดมุ้งลวด, แถบกั้นเสริมนิรภัยในรถ

หน้าต่างและประตูเหล็ก

บริการติดตั้งหน้าต่างระบบเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล และจำหน่ายสแตนเลส

ผลิตและติดตั้งหน้าต่างไม้

วงกบ, ประตู, หน้าต่าง

กรอบบานเกร็ดอลูมิเนียม