Business Type

inspection and testing of mechanical equipment. non-destructive testing myterials testing. lpg tank and boiler inspection in according to thai law

จำหน่ายและติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค โคมไฟ ซ่อมหลอดไฟ LED -Solar LED -Air Conditioner รับเดินสายไฟฟ้า บ้าน อาคาร ยินดีให้คำแนะนำลูกค้าที่ต้องการสอบถามออกแบบการเดินสายไฟ

ตรวจสอบและทดสอบงานด้านโลหะ -น้ำมันทางด้านอุตสาหกรรม

ตรวจสอบสินค้าเกษตร ข้าวและน้ำตาล

บริการตรวจสอบสินค้า ทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ บริการ อาหาร สำนักงาน ทดสอบโดย วิธีไม่ทำลาย ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ตรวจสอบถังและระบบก๊าซแอลพีจี หม้อไอน้ำตามกฏหมาย ระบบโรงงานอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพต่างๆ รวมทั้งมีบริการที่ปรึกษา, ฝึกอบรม, การตรวจประเมินเบื้องต้น

ตรวจสอบและทดสอบงานด้านโลหะ -น้ำมันทางด้านอุตสาหกรรม

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุสินค้า คอยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบก่อนนำมาใช้ บริษัทเราได้รับการไว้วางใจมาอย่างยาวนาน มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสินค้าอยู่ตลอดเวลา การันตีคุณภาพสินค้าทุกชนิด ให้บริการมาแล้ว 10 กว่าปี

ให้บริการตรวจเช็คคุณภาพของเพชร และพลอยสีในอนาคต