Business Type

 9p ถุงส้ม ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมตราสิงห์ สามารถฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมในอาคาร งานฝ้าเพดาน ฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ปูนฉาบรอยต่อตราสิงห์ 9p น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ช่วยให้การขนย้ายสะดวก ทำงานง่าย

ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตแห้ง

ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จรูป

ผลิตปูนซีเมนต์

ผลิตปูนฉาบ

ผลิตปูนฉาบ, ปูนสำเร็จรูป, ปูนขาวบดละเอียด, ปูนก่อ

ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว

ค้าส่ง ปูนซีเมนต์

ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จรูป,ผลิตภัณฑ์จากแร่ภูเขาไฟ

ผลิตและจำหน่ายปูน