Business Type

ปลากะตักแห้ง

ปลาเส้น,ข้าวเกรียบปลา,บาร์บีคิว ปลากรอบ,

ปลากะตักตากแห้ง ปลากรอบสามรส

จำหน่ายปลาทูเข่ง

ปลาเค็ม กุ้ง

จำหน่าย-ปลีก ปลาแห้ง