Business Type

ความเย็น -79 องศา, น้ำแข็งแห้งใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก นครชัยศรี, น้ำแข็งแห้งเครื่องจักร นครชัยศรี, น้ำแข็งแห้งไอศครีม นครชัยศรี, น้ำแข็งแห้งของสด นครชัยศรี, น้ำแข็งแห้งควันในเวทีคอนเสิร์ต นครชัยศรี

Dry Ice, Gas Carbondioxide

จำหน่ายน้ำแข็งแห้ง

dry ice, gas carbondioxide

บริษัท ซิกจิล (ประเทศไทย) จำกัด เราคือผู้นำด้านการผลิตและผู้จัดจำหน่ายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) และน้ำแข็งแห้ง บริการคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงในถังขนาดใหญ่และตามความต้องการของลูกค้า จำหน่ายเกรดอาหารแห้งและน้ำแข็งแห้งที่มีความหนาแน่นสูง ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ CO2 ทั้งหมด

Dry Ice, Gas Carbondioxide

จำหน่ายน้ำแข็งแห้งในเขตเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง ,รับทำควันในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานเปิดตัวกิจการหรือสินค้า เป็นต้น

Dry Ice, Gas Carbondioxide

Dry Ice, Gas Carbondioxide

Dry Ice, Gas Carbondioxide