Business Type

ชามเมลามีน ชามพลาสติก

ผลิตและจัดจำหน่ายพลาสติก พรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม ฉลาก ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และวัตถุดิบเพื่อการผลิตน้ำดื่ม​ทุกชนิด

ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก ถ้วยพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม

จำหน่าย จาน ชามเมลามีน และผลิตภัณฑ์พลาสติก รับผลิตตามแบบ ทำลวดลายและโลโก้ รวมทั้งงานพรีเมี่ยมของแถมต่างๆ รับสั่งทำตามแบบ ขึ้นแม่พิมพ์

จำหน่ายถ้วยชามพลาสติก

Manufacture of melamine,bowl,plate and stainless spoon & fork.

จาน, ถ้วยชาม, เครื่องใช้พลาสติก

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ เมลามีน อาทิ ถ้วย จาน ชาม

ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน,ใช้ถนอมอาหาร เป็นทัฟเปอร์แวร์