Business Type

บริษัท พงศกรผลิตภัณฑ์วัสดุ จำกัด ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ดินขาว (Kaolin) แบบก้อน และ บดละเอียด สีขาว จากเหมืองอุตรดิตถ์ แคลเซี่ยมคารบอเนต แบไรท์ สำหรับอุตสาหกรรมเช่น ยาง สี น้ำมันปาล์ม เครื่องสำอาง พลาสติก เซรามิก กระดาษ ไฟฟ้า สบู่ บริการรับบดแร่อโลหะทุกชนิด

บริษัท พงศกรผลิตภัณฑ์วัสดุ จำกัด ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ดินขาว (Kaolin) แบบก้อน และ บดละเอียด สีขาว จากเหมืองอุตรดิตถ์ แคลเซี่ยมคารบอเนต แบไรท์ สำหรับอุตสาหกรรมเช่น ยาง สี น้ำมันปาล์ม เครื่องสำอาง พลาสติก เซรามิก กระดาษ ไฟฟ้า สบู่ บริการรับบดแร่อโลหะทุกชนิด