Business Type

ผู้ผลิตและจำหน่ายไชโป้วหวาน ตราแม่ทองสุข มี 4 ชนิด ได้แก่ ไชโป้วหวาน ชนิดหัว, ชนิดฝอย, ชนิดเต๋า และชนิดสับ ได้รับมาตราฐาน อย. ได้รับเครื่องหมายเชลล์ชวนชิม และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ปี 2547

ขายส่งและนำเข้าส่งออกผักดอง

ผลิตขิงดอง ขิงเส้นอบแห้ง เพื่อการส่งออก

ผักกาดดองเปรี้ยว, ผักกาดดอง 3 รส ขิงดอง, กระเทียมดอง

ผลไม้แปรรูป

ผลิตบ๋วย

ผักดอง ขิง

ผลิตและหน่าย กระเทียมดอง