Business Type

จำหน่ายเครื่องทำโพลีเมอร์

แพ๊คเก็ตถ่ายภาพ

บล็อกพิมพ์, บล็อคแม่พิมพ์

จำหน่ายเครื่องทำโพลีเมอร์

สิ่งพิมพ์, ทำบล็อก, ป้ายโฆษณา

รับทำตรายาง

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, ร้านเพลท

รับทำบล็อกต่างๆ, ตรายาง, สิ่งพิมพ์