Business Type

บริการขายและติดตั้ง เครื่องฆ่าเชื้อ, เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่น, เครื่องฆ่าเชื้อในโถปัสสาวะ, เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่นในโถปัสสาวะ, เครื่องฆ่าเชื้อโถชักโครก, เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่นโถชักโครก, ขจัดกลิ่นโถชักโครก, ขจัดกลิ่นโถปัสสาวะ, เครื่องจ่ายสบู่เหลว, เครื่องจ่ายสบู่เหลวห้องน้ำ, เครื่องจ่ายสบู่เหลวห้องน้ำสาธารณะ

สมุทรสาคร เครื่องกำจัดผ้าอนามัยฆ่าเชื้อดับกลิ่น  นครปฐม  เครื่องกำจัดผ้าอนามัยฆ่าเชื้อดับกลิ่น  สมุทรปราการ เครื่องกำจัดผ้าอนามัยฆ่าเชื้อดับกลิ่น  นครนายก  เครื่องกำจัดผ้าอนามัยฆ่าเชื้อดับกลิ่น ปทุมธานี เครื่องกำจัดผ้าอนามัยฆ่าเชื้อดับกลิ่น  กรุงเทพ  เครื่องกำจัดผ้าอนามัยฆ่าเชื้อดับกลิ่น

   บริการขายและติดตั้ง เครื่องฆ่าเชื้อ, เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่น, เครื่องฆ่าเชื้อในโถปัสสาวะ, เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่นในโถปัสสาวะ, เครื่องฆ่าเชื้อโถชักโครก, เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่นโถชักโครก, ขจัดกลิ่นโถชักโครก, ขจัดกลิ่นโถปัสสาวะ, เครื่องจ่ายสบู่เหลว, เครื่องจ่ายสบู่เหลวห้องน้ำ,

ผลิตสเปรย์น้ำหอม

บริการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกำจัดกลิ่น และอุปกรณ์ต่างๆ น้ำยาล้างมือ น้ำยาดับกลิ่นในห้องน้ำ โถปัสสาวะ ที่เกี่ยวข้องด้านสุขอนามัย ภายในห้องอาหาร ห้องน้ำ สถานบริการ หน่วยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ขายจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น / ตะเเกรงสแตนเลสกำจัดกลิ่น / พับเหล็ก

ผลิต จำหน่าย น้ำยากำจัดกลิ่น

ผลิตและจำหน่ายน้ำยาเอนกประสงค์ เช่น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ

ให้บริการเช่าตู้ผ้าเช็ดมือ ในห้างสรรพสินค้า และในบริษัท

ผลิตและจำหน่ายน้ำยาดับกลิ่น,ฆ่าเชื้อโรค,ทำความสะอาด,น้ำยาทดสอบในห้องแล็บโรงพยาบาล,อุปกรณ์ห้องแล็บ,บริการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ