Business Type

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบหล่อเย็น (cooling system treatment chemicals) ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็นเพื่อบำรุงรักษา ป้องกันการเกิดตะกรันและสนิมป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและในโรงงานที่มีการหมุนเวียนน้ำร้อนจากระบบการผลิตมาปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในระบบหล่อเย็นเพื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนผลิตใหม่

manufacturer and distributor of chemical paint industry, film spray (activator), polyurethane 2k polyurethane lacquer coated with 2a, 3a uv paint thinner, spray paint, paint and paint to meet the needs of customers. wholesale color base (basic color base) wholesale color fluorescent light (fluorescent

เคมีชนิดน้ำ และเคมีประเภทสารระเหย เป็นเคมีภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีสารก่อมะเร็ง รวมถึงระบบตรวจสอบวิเคราะห์ผล คุณภาพน้ำในโรงงาน โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญมีประสบการตรง   จำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับ อุตสาหกรรมโพลิเมอร์ (chemical for polymer industry)

importer and distributor all chemical industrial chemicals import quality chemicals. at reasonable prices chemicals for industry. chemical industry selling chemicals for agricultural chemicals as herbicides. pesticide chemicals chemistry, plant disease and hormone supplements sale of chemicals,

import / wholesaler chemical product ex. sodium nitrate, potassium nitrate, menthol, camphor, caustic soda

pesticide) ในอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์ โพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol) : เป็นตัวทำละลายและสารให้ความชุ่มชื่น (solvent & humectant) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา และเครื่องสำอาง เนื่องจาก propylene glycol มีจุดเยือกแข็งต่ำมากจึงนิยมใช้ผสมน้ำเพื่อป้องกันการแข็งตัวของน้ำ (antifreeze

) ใช้ในการผลิตยางล้อและยางในรถยนต์, รองเท้า, สายเคเบิ้ล, สารหล่อลื่น, และใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าแมลงในการเกษตรด้วย   gum rosin บริษัท ทองฟู (1991) จำกัด ขายส่ง gum rosin เรซินแข็งที่ได้จากต้นสนและพืชอื่น ๆ บางชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นสนที่ผลิตโดยการให้ความร้อนกับเรซินเหลวสดเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเทอร์พีนเหลวระเหยเป็นไอ

บริษัทขายส่งเคมีภัณฑ์ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์โรงงาน เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขายสารเคมีอุตสาหกรรม ขายสารเคมีโรงงาน เกษตรกรรม โรงไฟฟ้า ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ห้องแล็บ โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา ขายส่งและขายปลีกสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกลือล้างเรซิ่น กรดฟอสฟอริค

ปูนพลาสเตอร์ และอื่นเป็นต้น น้ำยางพาราประเภททนความร้อนเพื่อทดแทนยาง silicone ในงานทำพิมพ์ เช่นงานหล่อไฟเบอร์กลาส รับปรึกษาออกแบบสูตรยางตาม specการใช้งานที่ลูกค้ากำหนด ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางธรรมชาติ natural rubber latex             ประเภท dispersion

Product chemical REFRIGERANTS  R-11 , R-12 , R-22 , R-123 , R-134A , R-1141B , R-152A , R-404A , R-407C , R-410A CHLORINATED SOLVENTS   METHYLENE CHLORIDE , PERCHLOROETHYLENE ,  TRICHLOROETHYLENE OTHER PRODUCTS    ACETONE , AMYL ACETATE , BUTYL ACETATE , BUTYL CELLOSOLVE