Business Type

โรงงานผลิตผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และเนคไท

จำหน่ายผ้าพันคอ เนคไทด์ ผ้าไหม

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าหมักโคลน) ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือ จังหวัดมุกดาหาร

กระเป๋าโคเช ผ้าพันคอและงานโคเชทุกชนิด