Business Type

 และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ apha, awwa, us.epa เป็นต้น ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ห้าง โรงพยาบาล โรงแรม พร้อมดูแลงานระบบปั้มสูบน้ำ เพื่อการใช้งานที่สะดวกทั่วถึง เชี่ยวชาญงานระบบปั๊มดูดสารเคมี สำหรับสูบจ่ายไปยังระบบท่อภายในโรงงานและอาคาร ต้องการบริการรับติดตั้งระบบปั้มสูบน้ำ เคมี โทร 093-941-9397 n2s engineering 5.รับทำระบบำบัดอากาศ

provide service for managing wastewater, water supply and improvement of water systems in industrial plants provide management services for water supply or good water systems consulting services for the design, construction of a water supply system procurement and installation of machinery and

คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท ราคาถูก ระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ purify treatment system หรือ pts คือ การผสมผสานการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียและแผ่นเมมเบรนที่มีรูขนาดเล็ก 0.4 micron ทำหน้าที่เพื่อกรองของเสียที่เป็นตะกอนออกจากน้ำเสีย และใช้เป็นแหล่งพักอาศัยให้กับจุลินทรีย์ เพื่อให้เชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุด

จำหน่ายเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบกังหัน ราคาส่ง (Paddle Wheel Aerator) ใบพัดกังหันตีน้ำบนผิวน้ำให้เกิดการหมุนเวียนน้ำที่ผิวน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้สัตว์น้ำและจุลินทรีย์ สามารถนำออกซิเจนไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ เพื่อใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ต้นเหตุของน้ำเสีย

- เครื่องตรวจจับโลหะ - เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน - เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ - เครื่องชั่ง / ระบบการชั่งในส่วนการผลิต - เครื่องชั่งรถบรรทุก / เครื่องชั่งถังผสม ผสมสูตร - เครื่องวัดความชื้น - บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง / ตุ้มน้ำหนัก - เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titrator/KF) - เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

Solid Intertek Co., Ltd. provides a total waste water plant in the wastewater treatment plant. Communities and factories Both private And government jobs Design & Consultation for Design & Consultant for Installation of Wastewater Treatment System Wastewater treatment system And factory wastewater

environment friendly solution systems : - water treatment - softed water - drinking water - reverse osmosis - edi water & waste water - ultrapure waer - utilty clean room products & service : - control panel, main mdb - transformer, switch bard - plc, system automation -

และอาคารสูง บริการติดตั้ง การซ่อมบำรุงบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักรบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ระบบการผลิตน้ำตาลเหลวในโรงงานน้ำตาล จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ สารเคมีระบบกรองน้ำเสีย เช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮดอกไซด์ สารเฟอริกคลอไรด์ โพลิเมอร์ปูนขาว กรดเกลือ

จำหน่ายสารเคมี-อุปกรณ์ใช้ในการทดลอง วิเคราะห์และอุตสาหกรรม, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีวิเคราะห์, อุปกรณ์ทดลอง, น้ำยาทำความสะอาด, เครื่องกรองน้ำ, อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ, สารกรองน้ำ, สารเคมี นครราชสีมา อุปกรณ์ทดลองนครราชสีมา เครื่องกรองน้ำ นครราชสีมา น้ำยาทำความสะอาดนครราชสีมา