Online Catalog

ขาย-ให้เช่าตู้สุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่ แบบพลาสติก

Add to RFQ

 ขาย-ให้เช่าตู้สุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่ แบบพลาสติก

เรามีบริการตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ (แบบพลาสติก) สำหรับขาย-ให้เช่า
       - เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีขนาดพื้นที่จำกัด
       - สามารถดัดแปลงเป็นห้องอาบน้ำได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบโถ เช่น นั่งยอง ชักโครก

ตู้เคลื่อนที่สุขา


Please request for more details or contact our customer service for more information.