Online Catalog

กล่องใส่กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่

Product Category :  Paper-Toilet
Brand :  Winner Paper
Add to RFQ

โรงงานผลิตกล่องใส่กระดาษทิชชู่, จำหน่ายกล่องใส่กระดาษชำระ, ผู้ผลิตกล่องใส่กระดาษชำระโรจนะ, กล่องใส่กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่, กล่องใส่กระดาษทิชชู่JRT

กล่องใส่กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ JRT

กล่องกระดาษชำระม้วนใหญ๋ JRT

  • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ คงทนแข็งแรง ใช้สำหรับวางกระดาษชำระเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในห้องน้ำ
  • ช่วยให้ห้องน้ำดูมีระเบียบและสะอาด พร้อมเป็นการตกแต่งห้องน้ำของคุณให้สวยงามเพิ่มขึ้นกับของใช้ภายในห้องน้ำ 
  • ใช้สำหรับใส่กระดาษทิชชู่ภายในห้องน้ำ
  • สามารถมองเห็นได้จากภายนอก เมื่อกระดาษใกล้หมดก็สามารถเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ติดตั้งบนผนังข้างโถสุขภัณฑ์สำหรับใส่กระดาษชำระเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

Please request for more details or contact our customer service for more information.