Online Catalog

Jocking Track

Product Category :  Floor Contractors
Brand :  BTC Jocking Track
Product Keyword :  running track

ลู่วิ่งจ๊อกกิ้งออกกำลังกาย เหมาะสำหรับพื้นที่โรงงาน โรงเรียน หมู่บ้านพักอาศัย ศูนย์กีฬานันทนาการ สวนสาธารณะ สีสันสบายตาทำให้น่าวิ่ง น่าใช้งาน มีระยะวิ่งเพื่อบอกระยะทางการวิ่งทุก ๆ 200 m ทำเขิบคันหินยกระดับขึั้นจากพื้นดินเดิม ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และแข็งแรง

ติดต่อ ฝ่ายขาย 02-973-4448 ต่อ 102

                       080-299-4113


Please request for more details or contact our customer service for more information.