Online Catalog

Diamond wet drll bit

Brand :  Tyrolit (Thailand)
Product Keyword :  Diamond wet drll bit
Add to RFQ

กระบอกเจาะคอนกรีต ผู้ผลิตกระบอกเจาะคอนกรีต โรงงานผลิตกระบอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะคอนกรีตราคาถูก

สำหรับงานเจาะคอนกรีต ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว สามารถเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตบริสุทธิ์, หินธรรมชาติ และยางมะตอย สามารถเจาะในรูเปียกชื้นได้ วัสดุคุณภาพดี เกรดพิเศษ และทนทาน เจาะแล้วผิวงานเรียบ สวยงาม
 


Please request for more details or contact our customer service for more information.