Online Catalog

ซีลโอริงใช้ในระบบไฮดรอลิค

Product Category :  Tractor Equipment & Parts
Add to RFQ

ซีลโอริงใช้ในระบบไฮดรอลิค  ซีลไฮดรอลิค มีคุณสมบัติการป้องกันการรั่วซึมของของเหลวจากกระบอกสูบ ซีลไฮดรอลิกยังต้องทนแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง

อินเตอร์ซีล มีซีลหลากหลายชนิดสำหรับการใช้งานทั่วไปภายในกระบอกไฮดรอลิก เราพัฒนาวัสดุที่เหมาะสมซึ่งสามารถต้านทานการสึกหรอได้ดี


Please request for more details or contact our customer service for more information.